Passatge de l'Ordi, 9 08027 Barcelona

Grau elemental

Alumnes de 7 a 11 anys

Aquests estudis coincideixen amb els cursos de primària. En aquesta etapa, que coincideix amb els cursos de Grau I a Grau V de la Royal Academy of Dance, assimilem els conceptes de la dansa clàssica. S’hi inclouen exercicis de flexibilitat i de consciència postural.

També és en aquesta etapa que es comença la iniciació a la dansa contemporània i, quan l’alumne està preparat, les classes de puntes.