Passatge de l'Ordi, 9 08027 Barcelona

Grau Mitjà

Alumnes de 12 a 18 anys

El grau mitjà coincideix amb els estudis d’ESO i Batxillerat. És l’etapa de formació del ballarí en què s’ha d’aconseguir la maduresa en la tècnica, en la interpretació i en la musicalitat.

Aquests estudis es poden cursar a centres oficials i obtenir un títol també oficial, o bé a escoles de dansa, en què el títol no és oficial.

Es requereix una gran dedicació i s’hi inclouen classes de dansa clàssica i contemporània, preparació física i repertori.