Passatge de l'Ordi, 9 08027 Barcelona

Hip Hop 2

En aquest curs s’aprofundeix en els diferents estils del Hip-hop

Horari: dimarts de 19.30 a 20.30 h