Passatge de l'Ordi, 9 08027 Barcelona

PRE-BALLET

A partir  dels 3 anys, i fins als 6, treballem bàsicament la psicomotricitat i el domini del cos juntament amb el sentit musical.
A través del joc acostem els nens al món de la dansa.

Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h